.
Mẫu I-864 Bằng Tiếng Việt
Mọi người có thể tham khảo mẫu I-864 bằng tiếng Việt ở trang https://www.strongspace.com/saigon/publ ... namese.pdf.

Thân chào mọi người. Chúc mọi người vui vẻ và may mắn.

84547 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image