.
Gia đình Phật tử VDT
1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - bottom
Lưu ý: Tất cả vấn đề về tôn giáo đều nhậy cảm, không khéo xử sự dễ sinh ra chuyện đáng tiếc. VietDitru thiết kế mục riêng để thành viên dễ dàng sinh hoạt. Thành viên phải để ý tế nhị trong cách hành xử.

Tâm Tịnh Thì Cõi TịnhImage

Image

Có một vị nam cư sĩ mỗi ngày thường hái hoa tươi trong vườn nhà mình đem đến chùa chí thành dâng cúng Phật. Một hôm, khi đem hoa đến điện Phật, chợt gặp Thiền sư Vô Đức từ pháp đường đi ra. Thiền sư hoan hỷ nói:

- Lành thay! Lành thay! Mỗi ngày anh đều đem hương hoa chí thành dâng cúng Phật, theo kinh nói, thường dùng hương hoa cúng dường, đời sau sẽ được phước báo thân tướng trang nghiêm!

Cư sĩ nghe nói, vui vẻ đáp:

- Đó là bổn phận con phải làm! Mỗi ngày khi đến chùa lễ Phật thì tâm con mát mẻ, giống như được tẩy rửa nhưng khi về đến nhà thì lại phiền muộn. Bà nội trợ thường phiền hà ồn náo như cái chợ, con làm sao giữ gìn tâm mình cho thanh tịnh thuần khiết?

Thiền sư Vô Đức hỏi:

- Ông thường dùng hoa tươi cúng Phật, hẳn có ít nhiều kiến thức về cắm hoa, bây giờ tôi hỏi ông, làm cách nào để giữ cho hoa được tươi lâu, tốt đẹp?

Cư sĩ đáp:

- Muốn giữ gìn hoa được tươi lâu, mỗi ngày phải thay nước, và khi thay nước nên cắt bỏ một phần dưới cành hoa đi, vì phần cành nằm trong nước dễ bị thối rữa. Khi cành thối rữa thì khó hấp thu nước, làm cho hoa mau héo tàn.

Thiền sư Vô Đức nói:

- Giữ gìn cái tâm thanh tịnh thuần khiết cũng giống như thế. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta giống như nước trong bình, còn chúng ta là hoa. Chỉ có thường xuyên lọc sạch thân tâm, sửa đổi tính tình và luôn luôn sám hối, sửa đổi khuyết điểm mới có thể tạo nên sự tươi mát, an nhiên.

Nghe xong, cư sĩ hoan hỷ làm lễ cảm tạ:

- Cám ơn thiền sư khai thị cho con! Hy vọng sau này có cơ hội, con sẽ thân cận thiền sư, ở trong tự viện làm thiền giả, an hưởng chuông sớm mõ chiều, yên tâm tĩnh trí trong tiếng kệ lời kinh.

Thiền sư Vô Đức nói:

- Đâu cần đợi cơ hội đến ở trong tự viện, ông hít vô thở ra đó là kinh kệ, mạch đập đó là chuông mõ, thân thể là chùa chiền, hai tai là tỉnh giác thì ở đâu cũng yên tĩnh.


(Theo Tinh Vân thiền thoại)
======================================================BÀI HỌC ĐẠO LÝ:


Image

Nước trong bình tự nó không thể trở nên hôi thối nếu không cắm hoa vào. Hoàn cảnh sống của chúng ta cũng như thế, sẽ không rắc rối, phiền phức… nếu chẳng có những tâm niệm xấu ác hiện hành. Kinh Phật nói “Tâm tịnh thì cõi tịnh”. Một khi tâm thanh tịnh thì ở đâu cũng là đạo tràng, trở thành Tịnh độ. Vì vậy, mấu chốt của việc tu tập là luôn tịnh hóa thân tâm của mình.


Nhiều người nghĩ rằng, cuộc đời vốn đầy dẫy những nhiễm ô, tệ nạn, cám dỗ nên khó giữ tâm trong sạch. Họ ước muốn có một hoàn cảnh sống tốt hơn để có thể tu tập, và hẹn một ngày nào đó, có cơ hội sẽ vô chùa tu chẳng hạn. Nhưng họ đâu biết rằng, nếu đem tâm niệm bất thiện vào chùa thì cũng khó giữ được thanh tịnh chốn thiền môn!


Kinh Bát Đại Nhân Giác nói: “Tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc”. Đó là nhân cách của người học Phật. Vẫn sống giữa cuộc đời, phải đối mặt với cơm ăn áo mặc, bon chen danh lợi, nói chung bị vây quanh bởi tiền tài, danh vọng, sắc dục… mà người con Phật vẫn nỗ lực để luôn giữ mình trong sạch, không bị thói đời chi phối, vẩn đục. Để làm được điều này, trước hết bản thân mỗi chúng ta phải “tự tịnh kỳ ý”, tức làm sạch tâm ý của mình. Một khi tâm ý đã thanh tịnh thì mình có thể:


“Nhẫn nhịn đời nhưng không để cho quyền lực đen tối của đời sai sử. Tùy thuận thế gian nhưng không bị nhấn chìm trong dòng xoáy dơ bẩn của thế gian”.


Kinh Duy Ma nói: “Chúng sinh là Tịnh độ của Bồ tát”.


Chúng ta chưa phải là Bồ tát nhưng nếu có thể giữ “tâm bình khí hòa”, biết lắng nghe và chia sẻ trong tinh thần hiểu biết thương yêu, thì mỗi gia đình của chúng ta cũng sẽ biến thành một Tịnh độ nho nhỏ!


(Theo: chuyenphapluan.com)


287144 top -
MỜI ACE NGHE NHẠC ĐẠI BI THẬP CHÚ BẰNG TIẾNG PHẠN

288975 top -
@Thinhhello,
Cám ơn rất nhiều, mình rất thích nghe, nghe mãi không chán, nay lại được nghe trên VDT.

288977 top -
Cám ơn thinhhello rất nhiều.
Chúc năm mới may mắn và mạnh khoẻ.

288993 top -
Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CHÚ ĐẠI BI

Thời Phật còn tại thế, ở núi Bồ đà lặc ca, tại đạo tràng Bảo trang nghiêm cùng hàng tam thừa bát bộ và chư thần vân tập đông đủ, ngài Quán thế âm bí mật phóng hào quang soi khắp mười phương quốc độ, Ngài chấp tay bạch rằng: " Bạch Đức Thế Tôn, con có thần chú bí mật muốn nói cho mọi người biết để trì tụng cho thân tâm được an lạc, không tật bệnh, sống lâu nhiều phước lộc. Thần chú này có công năng dứt trừ các tội ác và cầu mong gì thì như ý muốn."

Đức Phật chấp nhận cho ngài Quán thế âm được trình bày thần chú của mình. Ngài bạch Phật rằng: "Thời quá khứ trải qua vô lượng ức kiếp có đức Phật xuất thế, hiệu Thiện Quang vương Tịnh trú Như lai, vì con mà nói thần chú Đại bi. Thuở ấy, con đang ở quả vị sơ địa mà một lần nghe thần chú Đại bi, con liền đạt đến quả vị thứ tám. Con phát đại nguyện: "Nếu thần chú này làm cho chúng sanh đời sau có sự ích lợi to lớn thì phải khiến thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt". Nguyện như vậy rồi, quả thật thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt, tha thứ vang động. Các đức Phật phóng hào quang chiếu nơi thân con. Hào quang cùng chiếu vô biên thế giới. Con lại nguyện: "Nếu có người nào tụng thần chú này năm lần thì trừ được các tội nặng của nhiều đời kiếp trong vòng luân hồi sanh tử. Và người ấy khi thân mạng sắp mất được mười phương chư Phật đưa tay thọ ký cho họ sanh về cõi nước Tịnh độ". Con thề rằng: "Nếu người tụng thần chú Đại bi mà bị đọa lạc vào ba đường dữ, không sanh về cõi nước của đức Phật, không được vô lượng tam muội biện tài và những sự cầu nguyện không như ý muốn thì không xứng đáng để gọi thần chú Đại bi". Ngoại trừ những hạng người trì tụng thần chú này mà tâm không có thiện hảo, cứ độc ác, không tha thiết chí thành, chỉ có một chút nghi ngờ là không hiệu nghiệm. Nếu có những người đã từng phạm mười trọng tội và gây ra năm thứ nghịch chướng to lớn, hủy báng Phật pháp, phá giới cấm, làm các điều dơ bẩn trải qua nhiều đời nhiều kiếp, dầu có gặp Phật xuất thế mà không chịu sám hối chừa bỏ các tội ác, một lần chí thành không mảy may nghi ngờ mà tụng thần chú Đại bi này là bao nhiêu tội lỗi đã tạo ra trong quá khứ đều được dứt trừ hết. Nếu có ai gặp các sự rủi ro tai nạn khốn khổ mà tụng Đại bi thần chú đều được thoát khỏi một cách dễ dàng. Nếu người tụng Đại bi thần chú để cầu nguyện, kết luận cầu nguyện gì đều được như ý. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng: Thần chú bí mật của chư Phật, chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi, còn ngoài ra không ai có thể hiểu được dù cho có đạt đến địa vị thánh hiền đi nữa. Nhưng rất hiệu nghiệm, có công năng làm tiêu mất tội nghiệp và chóng đạt đến quả vị giải thoát, cho những ai thành tâm trì tụng. Thần chú là một ấn chư Phật tương truyền không thể diễn giải, chỉ có tín tâm đọc tụng hoặc thầm niệm là có sự linh cảm hiệu nghiệm tột bực. Bát nhã kinh dạy rằng: Thần chú là liều thuốc hay, là nước cam lồ vi diệu trị lành các thứ bệnh của mọi người. Nếu ai chuyên trì tụng sẽ thường được an lạc. Trong Ký thủ kinh, đức Như Lai dạy có năm tạng: Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng, Bát nhã tạng, và Thần chú tạng. Mà hiệu quả nhất, chóng an lạc giải thoát nhất là tụng Thần chú. Qua những lời Bồ tát Quán thế âm bạch Phật và các kinh dạy trên thì rõ ràng thần chú này quá diệu dụng, rất đáng được cho mọi người hành trì. Kinh chú của Phật, tất cả mọi người đều có thể trì tụng, nhưng muốn được lợi lạc trong khi tụng kinh trì chú, người Phật tử hãy cố gắng giữ gìn thân, miệng và ý của mình được trong sạch, siêng năng ăn chay, giữ giới. Phật dạy: làm các việc bố thí, phóng sanh, dứt điều ác, làm việc thiện, thì mới được kết quả tốt đẹp.


ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam
mô a rị đa, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha289868 top -
THẬP CHÚ VÀ SỰ LINH ỨNG

1) Như ý Bảo Luân Vương đà là ni: “ Nam mô Phật đà da. Nam mô đạt ma da. Nam mô Tăng dà da. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát ma ha tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. Án chướt yết ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha. Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án bát lặc, đà bát đẳng mế hồng.”
Sự linh ứng của chú “ Như ý Bảo Luân Vương đà la ni”: Những người trì tụng mà rõ được nghĩa thâm mật của chú này thì cái thắng lợi ấy cũng ví như cây Như Ý, tùy nguyện muốn cầu việc gì cũng được.”

2) Tiêu tai cát tường thần chú: “ Năng mô tam mãn đa, mẩu đà nẫm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẫm, đát điệt tha. Án khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha.”
Sự linh ứng của Tiêu tai cát tường thần chú: Đây là pháp để trừ tai nạn. Nếu trong đế đô quốc giới có các sao yêu tinh chiếu đến mà làm những điều chướng nạn, hay là các vì sao thuộc về cang bổn mạng của nhân loại mà có sự gì bất tường thì phải lập ra đạo tràng rồi y pháp khắc kỳ mà niệm chú này 108 biến thì tai chướng tức thời trừ diệt đặng hết.

3) Công đức Bảo Sơn thần chú: “ Nam mô Phật đà da. Nam mô Đạt ma da. Nam mô Tăng dà da. Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.”
Sự linh ứng của Công đức Bảo Sơn thần chú: Nếu người tụng chú này một biến, thì công đức cũng như lễ kinh Đại Phật Danh 454.000 biến, còn như phạm tội nặng đang đọa vào địa ngục A Tỳ mà nhất tâm trì tụng chú này thì trong lúc mạng chung chắc đặng sanh về bực Thượng phẩm thượng sanh bên cõi Tịnh độ mà đặng thấy Phật A Di Đà.

4) Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú: “ Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẫm, Tam Miểu Tam Bồ Đề câu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ, Chuẩn đề ta bà ha”
Sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú: Phật nói: “ Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn ( 900.000) biến thì diệt trừ được các tội thập ác, ngũ nghịch và tứ trọng. Cho đến nhà thế tục, chẳng luận gì tịnh uế hễ chí tâm trì tụng tức tăng đặng phước thọ, tiêu đặng tai bệnh. Khi tụng mãn 49 ngày, thì Ngài Chuẩn Đề bồ tát khiến hai vị thánh thường theo người ấy mà ủng hộ. Nếu có người cầu mở trí tuệ, hoặc cầu chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chính giác thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đủ một trăm vạn biến ( 1000.000) thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, thờ cả Chư Phật, nghe cả diệu pháp mà chứng quả Bồ Đề.

5) Thánh vô lượng thọ quyết định Quang Minh vương đà la ni: “ Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, a ra ha đế tam dược tam bất đạt dã đát nễ dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.”
Sự linh ứng của Thánh vô lượng thọ quyết định Quang Minh vương đà la ni: Nếu người thấy đặng chú này hoặc biên chép, hoặc ấn tống, hoặc thọ trì đọc tụng thì lại tăng thọ mạng đủ số trăm tuổi, mà qua đời vị lai đặng mau chứng quả Bồ đề

6) Dược sư quán đảnh chân ngôn: “ Nam mô Bạc già phạt đế bệ sái xã lũ rô, bệ lưu li, bát lạt bà, hát ra xà giã, đát đà yết đa gia, a ra hát đế. Tam Miểu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha”
Sự linh ứng của Dược sư quán đảnh chân ngôn: Trong kinh nói trên, đức Thích Ca Như Lai nói nếu có chứng bệnh gì mà cứ nhất tâm trì chú này trong nước tịnh thủy đủ 108 biến rồi uống thì các bệnh đều lành liền. Còn những người mà trọn đời thọ trì chú này thì đặng khỏi bệnh và sống lâu, đến lúc mạng chung lại được sanh về cõi “ Tịnh lưu ly thế giới”. Nhưng phải biết rằng: chú này được gọi là chú Quán đỉnh là nói chú do nơi đảnh quang của Phật mà thuyết ra. Nếu người nào thọ trì, đọc tụng chú này mà đặng ba nghiệp ( thân, khẩu, ý) thanh tịnh thì Phật quang chiếu ngay đến nơi đảnh môn của người trì tụng ấy một cách mát mẻ như rưới nước cam lồ vậy.

7) Quán Âm linh cảm chơn ngôn: “ Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da tá ha.”

8) Thất Phật diệt tội nghiệp chơn ngôn: “ Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, ty lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.”
Sự linh ứng của Thất Phật diệt tội nghiệp chơn ngôn: Chú này trích trong Kinh “ Đại phương đẳng đà la ni”, Kinh ấy nói: Ngài Văn Thù Sư Lợi nghĩ thương về sau đến đời mạt pháp các chúng tỳ kheo có phạm tội Tứ trọng và các Tỳ kheo ni có phạm tội Bát trọng thì làm sao mà sám hối đặng nên mới cầu Phật chỉ rõ phương pháp. Lúc ấy, Đức Thích Ca Như Lai mới thuyết ra chú này. Vì chú này là chú của bảy Phật đời trước thường nói, rất có oai lực làm diệt hết các tội Tứ trọng, Ngũ nghịch mà đặng phước vô lượng.

9) Vãng sanh tịnh độ thần chú: “ Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.”
Sự linh ứng của Vãng sanh tịnh độ thần chú: Trong truyện “ Bất tư nghị thần lực” nói rằng: phép trì chú Vãng sanh này phải rửa mình, súc miệng cho sạch sẽ, ngày đêm sáu thời thắp hương lễ Phật, rồi quỳ trước bàn thờ chắp tay cung kính, mỗi thời đều tụng 21 biến thì tức là diệt đặng các tội nặng phạm về Tứ trọng, Ngũ nghịch, Thập ác và báng pháp. Nếu người nào y pháp mà chí tâm trì tụng chú này thì Đức Phật A Di Đà thường trụ ở nơi đảnh người ấy luôn cả ngày đêm mà ủng hộ, không cho oan gia thừa tiện nhiễu hại mà trong lúc hiện thế đặng an ổn và đến khi mạng chung được vãng sanh, còn như tụng đủ số ba mươi vạn biến ( 300.000) thì tức là diện tiếp mà thấy đặng Đức Phật A Di Đà.”

10) Thiện nữ thiên chú: “ Nam mô Phật đà. Nam mô Đạt mạ. Nam mô Tăng dà. Nam mô thất lỵ, ma ha đề tỷ da, đát nễ dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni.”
Sự linh ứng của Thiện nữ thiên chú: Trong Kinh “ Kim Quang Minh” nói rằng: nếu chúng sanh nghe nói chú này mà một lòng thọ trì đọc tụng, hương hoa cúng dường thì nhứt thiết những món thụ dụng như là vàng, bạc, châu báu, trâu dê, lúa thóc đều đặng cụ túc hết thảy.

KHI BẢN THÂN GẶP NẠN TỨC THÌ BẠN NIỆM CHÚ NÀY SẼ ĐƯỢC LINH ỨNG HÓA GIẢI NẠN TAI:
11) Bạch Y Quán Thế Âm Đại Sĩ linh cảm thần chú: “ Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. ( 3 lần). Nam mô Phật, Nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm bồ tát. Đát chỉ đá, án dà la phạt đá, dà la phạt đá, dà ha phạt đá, la dà phạt đá, la dà phạt đá, sa ha thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

289871 top -
KHI BẢN THÂN GẶP NẠN TỨC THÌ BẠN NIỆM CHÚ NÀY SẼ ĐƯỢC LINH ỨNG HÓA GIẢI NẠN TAI:
11) Bạch Y Quán Thế Âm Đại Sĩ linh cảm thần chú: “ Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. ( 3 lần). Nam mô Phật, Nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm bồ tát. Đát chỉ đá, án dà la phạt đá, dà la phạt đá, dà ha phạt đá, la dà phạt đá, la dà phạt đá, sa ha thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.
cochin hay niệm bài này, kể cả trong giấc mơ mà gặp nạn đọc bài này xong là tự nhiên bay bổng lên thoát khỏi tai nạn; Hoặc đi vào những nơi tối tăm sau khi đọc xong thì trời tự nhiên sáng ra. Về sau này trong giấc mơ chỉ cần Nam mô A Di Đà Phật là được chứ không cần đọc hết bài Chú Đại Bi.

289973 top -
Hehe....cochin.

Mình có duyên với Chú nào thì trì Chú đó. Tất cả đều có sự linh ứng.
Nếu người không thuộc hết bài Chú Đại Bi thì có thể trì. (NAM MÔ HẮC RA ĐÁT NA ĐA RA DẠ DA) là đủ.

Chú Đại Bi rất quan trọng. Trong tất cả các thời khoá tụng, niệm đều có Chú Đại Bi. (Có thể nói là thần lực gia hộ rất mạnh chỉ đứng sau Chú Lăng Nghiêm).

290088 top -
cochin không rành về chuyện này. Chỉ biết và thuộc lòng bài Chú Đại Bi - Kinh cứu khổ cứu nạn này thôi. Trong mơ mà còn đọc được nguyên bài mà. Đơn giản là ngày xưa còn nhỏ được dạy rằng đọc bài này để cứu khổ cho mình và cho mọi người nữa.

290101 top -
Trước khi đi ngủ cochin trì 7 biến Chú Đại Bi. Sau khi mất sẽ được vãng sanh.

Chú Đại Bi trì niệm hàng ngày rất tốt. Sẽ đạt được mọi sở nguyện sở cầu. Bất khả tư nghì

290105 top -
Hãy sống như một bông hoa
Hoài NamImage


Mọi sự khởi đầu khi hạt giống được gieo trên đất. Dù muốn dù không, bạn cũng có mặt trên đời. Rồi như hạt giống ngày càng lún sâu, bám chặt đất như nền tảng, hấp thụ tinh hoa; con người cũng cắm sâu trong cội nguồn, trong một không gian và thời gian nhất định, tiếp thu văn hóa và truyền thống, lớn lên với tất cả những gì thân quen bao bọc, đất không là đất lạ, đời cũng không xa lạ với người.


Trong lòng đất hạt giống âm thầm mọc, từ tối tăm vươn ra ánh sáng, đẩy bao chướng ngại, bao gò bó chật hẹp để góp mặt với đời. Nó ngỡ ngàng khám phá ra thế giới chung quanh và bầu trời rộng lớn, thấy rõ tầm vóc bé nhỏ, yếu đuối và giới hạn của mình, nhưng vẫn tin tưởng vì có niềm hi vọng và sức sống bên trong, luôn luôn thôi thúc mình triển nở, cho tới ngày thành đạt khai hoa.


Cây trước lúc đơm hoa, còn chịu bao cắt tỉa đớn đau để nên hoàn thiện, nhận lãnh sự bổ sung của bao phân tro, nước tưới để vươn cao và đứng thẳng trong đời.

Con người cũng vậy: nhờ giáo dục của gia đình, học đường và xã hội, cùng nỗ lực bản thân, bạn đã loại bỏ bao nết xấu, cắt tỉa bao cá tính gây phiền toái, chặt đi bao vướng bận thừa thãi, bao lo toan vụn vặt để sống thành toàn.

Bạn cần cả những câu khen ngợi lẫn những lời phê bình chỉ trích đúng đắn để lớn lên, bạn cần gió lay để biết mình đang đứng vững và cố cắm sâu hơn trong đất sống, bạn cần ngày nắng để sống cứng cát và cũng cần đêm về để nghỉ ngơi lại sức.


Bạn cần gia đình, bạn bè bên cạnh để nương tựa trong mưa gió cuộc đời. Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, bạn đã là một bông hoa.


Bông hoa sống rất tự nhiên, nó mở lòng đón nhận tất cả: sương mai, ánh nắng, gió xuân, mưa lũ, và cả đêm đen; không tham lam, không kiểu cách, không phàn nàn, không hãi sợ. Với tất cả vẻ đẹp duyên dáng, bông hoa biết mình hiện diện là hiện diện cho đời. Người ta dùng hoa làm ngôn ngữ trong niềm vui cũng như trong nỗi buồn, nói lên tâm hồn, ý nghĩ:

Hoa hồng biểu tượng cho tình yêu, hoa huệ tượng trưng cho sự khiết tịnh, hoa sim tím nhắc đến lòng chung thuỷ….

Nếu bạn sống như một bông hoa, bạn thật có ý nghĩa đối với người khác, đem lại niềm vui, sự an ủi, nâng đỡ người khác. Bông hoa thấy mình giá trị vì đã làm cho đời có giá trị: dấu chỉ tình yêu, tình thân thiện, nét thẩm mỹ….

Bông hoa nào còn muốn gì hơn ?

Cùng tươi nở trong một khu vườn, mỗi bông hoa có một vẻ đẹp, một hương thơm, nên không so sánh mình với những bông hoa khác: hoa hồng không ganh tị với màu vàng rực rỡ của hoa cúc, hoa dạ lý không khoe mình ngát thơm hơn hương của hoa quỳnh.

Chúng dễ chung sống với nhau vì chấp nhận đứng bên cạnh nhau, vì biết mình có thể bổ túc cho nhau để vườn hoa là vườn hoa muôn sắc. Vườn hoa càng lớn, càng nhiều loại hoa, thì như càng đẹp và càng nhiều khách muốn ngắm nhìn. Kìa những hội hoa xuân với muôn hồng nghìn tía, bạn muốn là bông hoa lẻ loi một mình hay thấy cần phải dấn thân trong ngày lễ hội chung?


Bông hoa nở rộ thật vô tư, chẳng bao giờ kênh kiệu khất lần, hay hờn dỗi để mãi khép kín. Rồi khi đã tươi nở, hoa không quan tâm đến việc được nâng niu, nhìn ngắm hay không. Và nhỡ ra có bị bóp nát, hoa vẫn toả hương thơm trên tay người đã vò xé mình.

Bông hoa như không biết đến giận dữ, trả thù, cho dù có bị thiệt thòi cũng vẫn hành động theo hướng tích cực. Bạn cũng vậy, tôi không biết có bao nhiêu khinh thường đã làm bạn tủi hổ, bao nhiêu bất công mà bạn đã âm thầm gánh chịu, có bao nhiêu nước mắt bạn đã đổ ra trong đau khổ, có bao oan ức đắng cay mà bạn đã phải cắn chặt môi.

Nhưng tôi có thể biết được sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của bạn khi cảm được hương thơm.

Dù sao, những vấp ngã đã làm bạn thêm vững bước, những mất mát làm bạn thêm quý những gì đang có, những đau buồn làm bạn thêm trân trọng giữ gìn niềm vui dù nhỏ bé nhất, những thử thách rèn bạn thêm kiên nghị, những xúc phạm dạy bạn tập tha thứ, những thù ghét mời gọi bạn sống yêu thương.

Chẳng có gì làm khó được bạn giữa một cuộc đời đang cần những con người chân chính như bạn, những bông hoa dám sống để toả hương thơm cho người .

Đời người như hoa nở, kiếp hoa đôi khi thật giống kiếp người, một số kiếp không được đo bằng thời gian mà bằng giá trị sống. Bông hoa kia dù biết sẽ "sớm nở tối tàn" vẫn cứ ngang nhiên tươi nở, trao tặng vẻ đẹp và hương thơm, được ngần nào thì hay ngần nấy, với tất cả khả năng và sức lực của mình.

Bạn cũng vậy, hãy cống hiến cho đời tất cả những gì bạn có với tấm lòng yêu thương. Trên đất sống của mình, hãy cho những người chung quanh những điều tốt đẹp nhất.

Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi có nhiều hoa đẹp tỏa hương thơm, khi có những người quyết sống như những bông hoa trong vườn hoa muôn sắc mầu của nhân loại, để trao ban cho thế giới những giá trị nhân bản huy hoàng.


(Nghệ thuật sống - Phật Giáo Online)

293621 top -
ĐỜI LÀ CÕI TẠM


Đời chỉ là cõi tạm
Anh tình cờ trú chân
Em tình cờ lạc lối
Mây cuốn trời phù vân.

Tình cờ thôi em biết
Giọt nước mắt đêm ngàn
Tình cờ và da diết
Nỗi nhớ đầy đêm hoang.

Đời chỉ là cõi tạm
Gặp nhau rồi chia phôi
Nẻo về dâng lam khói
Bạc lòng chiều sương trôi.

Đời chỉ là cõi tạm
Thực, mộng đều hư vô
Nặng lòng mang duyên nợ
Đá say tình ngây ngô.

Đời chỉ là cõi tạm
Nước mắt ngày biệt ly
Rơi ngập vàng bụi thắm
Dấu xa mờ thiên di.

Đời chỉ là cõi tạm
Mà tình yêu vẫn đầy
Xin tình anh ấm lại
Mùa thu về. Riêng say./.

ST

293961 top -
THẦN CHÚ VÀ CÁCH ĐỌC, TRÌ, NIỆM

Thần chú có 5 công năng vi diệu sau đây:
1. Kính ái: ai đọc thần chú sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý mến;
2. Tăng ích: được gia tăng những lợi ích trong đời sống như tuổi thọ, sức khỏe, sự thành đạt;
3. Tiêu tai: tai ách sẽ dần tiêu trừ theo diễn trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ trở thành không còn nữa;
4. Hàng phục: trừ tà, diệt ma, tức là những thế lực xấu ác vô hình gây tổn hại cho con người;
5. Câu triệu: tập trung được những năng lực tinh tế của vũ trụ, từ các cảnh giới cao diệu…
Trong pháp hội Lăng Nghiêm, đức Phật dạy rằng ngay cả các bậc đại Bồ Tát cũng cần trì chú. Từ đó có thể thấy rằng thần chú thực sự hữu ích cho chúng sanh hữu tình, trong đó có loài người chúng ta. Sau đây là một trích dẫn từ kinh Thủ Lăng Nghiêm để thấy rõ oai lực của thần chú:
“Giả sử có chúng sanh trong tâm còn tán loạn, nhưng nếu trì niệm thần chú này cũng vẫn thường được 84.000 hằng hà sa Kim cang thần ngày đêm đi theo giữ gìn hộ vệ… Các quỷ thần ác phải xa lánh vị thiện nhân này ngoài 10 do-tuần, và chúng ma muốn rình rập quấy nhiễu cũng không thể được…”
Ngoại đạo có thần chú hay không? Hành giả ngoại đạo cũng có những mật chú riêng, có công năng khác nhau, nhưng không thể gọi là thần chú. Ở họ có thể gọi là thiên chú, tiên chú, quỷ chú, yêu chú… tùy theo đạo giáo của họ. Chẳng hạn, trong Bà la môn giáo có Phạm thiên chú, trong Lão giáo có tiên chú, trong giáo phái thờ quỷ thần, yêu ma thì có loại quỷ chú, yêu chú… Nhưng chỉ riêng trong Phật giáo mới có mật chú được gọi là thần chú.
Trong các nghi quỹ thực hành thần chú có chỉ dạy cách đọc tụng, trì niệm. Nói chung, đọc thần chú là phát ra thành tiếng hoặc lớn hoặc nhỏ, còn tụng thần chú là ngâm nga trầm bổng theo tiếng chuông mõ như hiện đang thực hiện ở các chùa, tu viện Đại thừa.
Nếu đọc thần chú thành tiếng thì nên tránh tám lỗi sau đây mà “Nghi quỹ Do Subahu thỉnh cầu” đã đề ra:
1. Quá nhanh,
2. Quá chậm,
3. Quá lớn,
4. Quá nhỏ,
5. Gián đoạn vì nói chuyện với người khác,
6. Xao lãng
7. Âm dài mà đọc ngắn,
8. Âm ngắn mà đọc dài.
Sau đầy là giải thích cặn kẽ:
Quá nhanh là khi các âm của thần chú lẫn vào nhau, không rõ ràng.
Quá chậm là khi hành giả không đọc hết số câu thần chú trong khoảng thời gian vừa phải
Quá lớn là đọc như sấm, hoặc đọc làm cho người khác nghe thấy lớn tiếng.
Quá nhỏ là đọc mà chính mình cũng không nghe.
Nói chuyện với người khác là làm gián đoạn việc đọc thần chú.
Xao lãng là không tập trung vào câu thần chú mà mình đang đọc.
Âm dài đọc ngắn là phát âm sai những chữ của thần chú.
Âm ngắn đọc dài cũng là phát âm sai.
Riêng niệm thần chú tức là đọc thầm trong trí, hoặc đọc rầm rì mà người ta thường ví là chỉ đọc cho cổ áo nghe.
Niệm chú gồm có 6 cách sau đây, được ghi lại trong “Thánh nữ kinh” (hay còn gọi là “Giáo huấn Dakini”) do Đại sĩ Liên Hoa Sanh chỉ dạy:
- Một là niệm kim cương, có nghĩa là niệm mà chỉ có chuỗi đeo cổ của mình có thể nghe thấy.
- Niệm có âm điệu kim cương, được dùng trong những dịp thực hành thành tựu lớn.
- Niệm bí mật kim cương là niệm thầm trong trí.
- Niệm như luân xa, là tưởng tượng âm thanh khi niệm ra khỏi miệng, đi vào vùng rốn, rồi tan hòa ngược lên vùng trung tâm tim.
- Niệm như tràng hoa, là xoay tràng hoa thần chú xung quanh mỗi chủng tự thần chú trong trung tâm tim và chú tâm hoàn toàn vào các chủng tự.
- Niệm chú tập trung vào âm thanh là khi niệm chú luôn tập trung chú tâm hoàn toàn vào âm thanh phát ra của câu thần chú.
Mặc dù niệm thần chú có thể áp dụng trong mọi oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi…, nhưng khi ngồi theo tư thế kiết già (là tư thế ngồi hai chân bắt chéo lên nhau, lưng thẳng, vai ngang, cổ hơi ngả, hai bàn tay đặt ngửa lên nhau, lưỡi chạm vòm miệng, mắt nhìn xuống về hướng chóp mũi. Đây cũng là tư thế tốt nhất khi thực hành thiền tọa. Nếu hành giả chưa quen ngồi kiết già thì cũng có thể ngồi bán già, nghĩa là chân này gác lên chân kia thay vì hai chân tréo nhau.) để niệm thần chú là tốt nhất. Riếng sự phát âm chưa đúng không phải là vấn đề quan trọng nhất trong việc trì tụng thần chú, mà chủ yếu là sự chí thành, miên mật.

294415 top -
CÁC HIỆN TƯỢNG TRƯỚC KHI TẮT THỞ VÀ SÁU NẺO LUÂN HỒI


Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu “ sanh ký tử quy , nghĩa là : Sống gởi trần gian , chết lại về”. Vậy khi chết chúng ta đi về đâu ?
Đây là câu hỏi rất khó trả lời , chỉ có bậc Đại giác ngộ mới thấy rõ con đường đi này và chỉ dạy cho chúng ta biết mà thôi. Đó là sáu con đường mà chúng sanh quay lại mãi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi Trời, Người, A-tu-la, còn gọi là sáu nẻo luân hồi.
Khi con người còn sống, gây tạo nhân gì thì kết quả sẽ theo họ như thế ấy. Kết quả đó là động cơ thúc đẩy con người sau khi chết, đi vào các cảnh giới tương ưng trong sáu đường .
Chư Phật và Bồ tát thương tất cả chúng sanh cứ mãi lang thang qua lại trong sáu đường luân hồi này , nên lập ra rất nhiều phương tiện để cứu giúp chúng sanh thoát ly cảnh sinh tử , sanh về cảnh Phật , hưởng thọ phước lạc vô biên , gia đình hiện đời được sự an lành hạnh phúc .

Trước khi tắt thở , có người tay chân run rẩy , gân mạch co rút lại . Lúc ấy chúng ta biết tạng phủ của người này đang vô cùng đau đớn . Sự đau đớn đó thấm đến từng lỗ chân lông.
Có người trước khi tắt thở , sắc mặt nhợt nhạt , hơi thở khò khè , thân mình run rẩy . Ta biết lúc ấy lục phủ ngũ tạng của họ lạnh buốt như băng tuyết , chịu muôn vàn đau khổ.
Có người trước khi tắt thở , hơi thở ra rất nhiều , mà hơi hít vào lại rất ít ; da bị ửng đỏ , tinh thần mê man . Bấy giờ người này sức lực suy kiệt dần dần.
Phần nhiều con người trước khi tắt thở thường trải qua ba giai đoạn như trên , rồi trút hơi thở cuối cùng ra đi .
Người chết rồi biểu hiện ra từng tướng trạng nơi khuôn mặt và thân thể , qua đó chúng ta biết người đó sanh về cảnh giới lành hay dữ .
1. Người chết có những biểu hiện sanh vào địa ngục
- Có người trước khi chết , đưa hai tay lên qườ quạng trên hư không.
- Có người trước khi chết , kêu gào la khóc.
- Có người trước khi chết , đi đại tiểu tiện ra ngoài mà không hay không biết.
- Có người trước khi chết , hai mắt nhắm lại không dám mở ra.
- Có người trước khi chết , thường xoay mặt vào vách , hoặc úp mặt xuống giường .
- Có người trước khi chết , cố nằm nghiêng mà ăn , mình mẩy, miệng mồm hôi hám.
- Có người trước khi chết , hai chân run rẩy , sống mũi siêu vẹo .
- Có người trước khi chết , hai mắt đỏ ngầu.
- Có người trước khi chết , thân hình co rút lại .
Khi đó , hơi lạnh từ trên đầu xuống đến bàn chân người bệnh , rồi hơi ấm trụ nơi bàn chân . Trường hợp đó , ta biết người này sẽ đọa vào cảnh giới địa ngục xấu ác.
2. Người trước và sau khi chết có những biểu hiện sanh vào ngạ quỷ
- Có người trước khi chết , ưa lè lưỡi liếm môi.
- Có người trước khi chết , thân hình nóng như lửa đốt .
- Có người trước khi chết , khát nước , đòi ăn uống liên tục .
- Có người trước khi chết , hai mắt trợn lên không nhắm lại .
- Có người trước khi chết , không đi tiểu tiện mà đi đại tiện rất nhiều.
- Có người trước khi chết , đầu gối bên phải lạnh trước.
- Có người trước khi chết , hai bàn tay nắm cứng lại. Đây là biểu hiện của lòng bỏn xẻn nuối tiếc của cải tài sản, vợ con…
Khi đó , hơi lạnh dần dần đi xuống hoặc từ dưới bàn chân đi lên đến đầu gối người bệnh , rồi hơi ấm dừng ngay đầu gối. Trường hợp đó , ta biết người này sanh vào cảnh giới ngạ quỷ xấu ác.

3. Người trước khi chết có những biểu hiện sanh vào súc sanh
- Tâm quyến luyến , không muốn rời xa vợ con , chồng con , người thân.
- Có người trước khi chết , tay chân co quắp lại.
- Có người trước khi chết , thân mình toát ra mồ hôi.
- Có người trước khi chết , nói nămg hổn loạn.
- Có người trước khi tắt thở , miệng hay ngậm đồ ăn.
Khi đó, hơi lạnh từ trên đầu xuống (có người lạnh từ dưới bàn chân lạnh lên) rồi dừng lại ở bụng người bệnh , hơi ấm trụ tại đây . Trường hợp đó , ta biết người này sanh vào cảnh giới súc sanh đau khổ.

4. Người trước khi chết có những biểu hiện sanh trở lại làm người
- Có người trước khi chết , lòng vui vẻ , miệng mỉm cười.
- Có người trước khi chết , thân không bị các sự đau khổ hành hạ bức bách.
- Có người trước khi chết , con cháu người thân thương yêu gần gũi.
- Có người trước khi chết ,dặn dò con cháu , hoặc để di chúc lại rõ ràng , sáng suốt.
- Có người trước khi chết , lòng tôn kính Phật Pháp Tăng tam bảo.
Khi đó , hơi lạnh từ dưới chân lên đến ngực rồi hơi ấm trụ tại đây. Trường hợp đó , ta biết người này sanh vào cõi Người.

5. Người trước khi chết có những biểu hiện sanh về cõi Trời
- người trong suốt cuôc đời, lòng luôn quý mến mọi người.
- Có người trước khi chết , tinh thần tỉnh táo.
- Có người trước khi chết , thân thể không hôi thối.
- Có người trước khi chết , sống mũi không siêu vẹo.
- Có người trước khi chết , tâm không buồn giận , sợ sệt , chán nản.
- Có người trước khi chết , không lưu luyến tài sản , của cải , nhà cửa , vợ con .
- Có người trước khi chết , ngữa mặt mỉm cười mà đi thật thanh thản.
Khi đó, hơi thở lạnh từ dưới chân lên đến trán rồi hơi ấm dừng ở đó. Trường hợp biểu hiện này rất tốt , ta biết người này sanh về cõi trời .

6. Người trước khi chết có những biểu hiện sanh về cõi Đức Phật A-di-đà
- Có người trước khi chết , tinh thần tỉnh táo,
- Có người trước khi chết , biết trước ngày giờ ra đi.
- Có người trước khi chết , tắm rửa thay quần áo.
- Có người trước khi chết , niệm Phật không dứt
- Có người trước khi chết , ngồi ngay thẳng mà đi.
- Có người trước khi chết , mùi thơm lạ bay khắp phòng.
- Có người trước khi chết , được hào quang Phật chiếu sáng vào thân thể.
- Có người trước khi chết , nghe nhạc trời trổi lên giữa hư không.
- Có người trước khi chết , tự nói ra bài kệ để dặn dò mọi người.
Khi đó , hơi lạnh từ dưới lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu rồi hơi ấm dừng lại ở đây. Trường hợp đó, ta biết người này vãng sanh về cõi Phật.


Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi biên soạn

294610 top -
MÔ PHẬT !!!

Hoà Thượng TỊNH KHÔNG kêu gọi phật tử toàn thế giới bắt đầu từ lúc 19g30(giờ VN) cùng nhau niệm danh hiệu ( NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ) 15 phút. Mỗi ngày đúng 19g30 toàn thế giới cùng niệm sẽ được sự cảm ứng rất lớn. Niệm đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Nguyện cầu thế giới hoà bình , tiêu tai giải nạn.

(Xin hãy chuyển tin nhắn này đến các phật tử )


NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT !!!309986 top -
Gia đình Phật tử VDT
1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
hello